De kracht van samenwerken

Twee mensen kunnen meer bereiken dan één (Prediker 4:1). Een Bijbelse wijsheid die nog steeds actueel is. Toen al wist men dat je met samenwerken meer kan bereiken dan wanneer je als individu opereert. Samenwerking wordt in allerlei vormen ondernomen, maar wat is het nu eigenlijk precies? Strikt genomen is samenwerken het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep of de ander. Je kunt hieruit concluderen dat samenwerking jou als persoon, artiest of bedrijf alleen maar voordelen oplevert.

Eén van de beste argumenten om een eventuele samenwerking aan te gaan, is de logische schaalvergroting. Hierdoor bereik je een veel breder publiek. Door elkaar op de juiste manier aan te vullen en te inspireren, worden veel meer mensen op de hoogte gesteld van jouw boodschap.
Om de samenwerking echt tot een succes te maken, moet jouw overtuiging op één lijn liggen met de overtuiging van de samenwerkingspartner. Juist door het maken van heldere afspraken, het stellen van concrete doelen, het luisteren naar elkaar en de waardering voor elkaar, weet je wat je aan elkaar hebt. Door het delen van informatie en door op een juiste manier samen te werken, kun je de plannen en de doelen naar een hoger niveau tillen. Alleen op die manier zal je merken dat één plus één niet twee wordt, maar drie of zelfs vijf.

Arthelp wil graag samenwerken met artiesten en ondernemingen die aan gospel gerelateerd zijn. Juist door samenwerking kunnen we de gospel/worship in Nederland een boost geven, maar ook elkaar aanvullen en ondersteunen. 

Deel dit bericht met je netwerk.